MŠ MIKAŠROT s.r.o. - výkup farebných kovovVážení zákazníci

Úrad verejného zdravotníctva na základe záverov z Ústredného krízového štábu SR povolil od pondelka 30. marca 2020 prevádzku zberných dvorov na Slovensku. Stalo sa tak na základe návrhu ministra životného prostredia Jána Budaja.

V čase koronakrízy

PREVÁDZKA OTVORENÁ

Pondelok - Piatok 8:00 - 14:00 hod

Sobota 8:30 - 11:00 hod


v prípade väčšieho množstva železného šrotu volajte aj mimo otváracích hodín
0905 515 971

Prosíme Vás v záujme Vášho i nášho zdravia o dodržiavanie prísnych ochranných opatrení,  a obmedzenie komunikácie
-na prevádzku vstupujte len s ochrannou rúškou
- na prevádzku vstupujte maximálne 2 osoby naraz
- dodržiavajte vzdialenosť 2 metre
- pri manipulácii s kovmi používajte ochranné rukavice (gumené, textilné, kožené...)


Ďakujeme za pochopenie

Spoločnosť MŠ MIKAŠROT s.r.o. vznikla v roku 2001 ako fyzická osoba a v roku 2012 sa pretransformovala na právnickú osobu – spoločnosť s ručením obmedzeným. Naším cieľom je zabezpečiť spoločensky žiadanú činnosť v rámci odpadového hospodárstva dostupnú pre široký okruh obyvateľstva i právnických osôb a podnikateľov s ohľadom na efektívne a ekonomické zhodnotenie kovového odpadu. 

Významným spôsobom tak podporujeme systém triedeného zberu, spracovanie a recykláciu kovového odpadu na Slovensku a zároveň prispievame k ochrane životného prostredia. 

Od roku 2012 sme aktívnym členom Asociácie nezávislých spracovateľov druhotných surovín(ANSDS), ktorá má zastúpenie i na európskej úrovni ako člen EFR (Europeanferrousrecovery) a EuRIC.