MŠ MIKAŠROT s.r.o. - výkup farebných kovovVážení zákazníci

Úrad verejného zdravotníctva na základe záverov z Ústredného krízového štábu SR povolil od pondelka 30. marca 2020 prevádzku zberných dvorov na Slovensku. Stalo sa tak na základe návrhu ministra životného prostredia Jána Budaja.

Zmena otváracích hodín
od 1. júla do 31. augusta

PREVÁDZKA OTVORENÁ

Pondelok - Piatok 7:30 - 15:00 hod

Sobota 8:00 - 11:00 hod


v prípade väčšieho množstva železného šrotu volajte aj mimo otváracích hodín
0905 515 971

Prosíme Vás v záujme Vášho i nášho zdravia o dodržiavanie prísnych ochranných opatrení,  a obmedzenie komunikácie
-na prevádzku vstupujte len s ochrannou rúškou
- používajte dezinfekčné prostriedky
- dodržiavajte vzdialenosť 2 metre

Ďakujeme za pochopenie

Spoločnosť MŠ MIKAŠROT s.r.o. vznikla v roku 2001 ako fyzická osoba a v roku 2012 sa pretransformovala na právnickú osobu – spoločnosť s ručením obmedzeným. Naším cieľom je zabezpečiť spoločensky žiadanú činnosť v rámci odpadového hospodárstva dostupnú pre široký okruh obyvateľstva i právnických osôb a podnikateľov s ohľadom na efektívne a ekonomické zhodnotenie kovového odpadu. 

Významným spôsobom tak podporujeme systém triedeného zberu, spracovanie a recykláciu kovového odpadu na Slovensku a zároveň prispievame k ochrane životného prostredia. 

Od roku 2012 sme aktívnym členom Asociácie nezávislých spracovateľov druhotných surovín(ANSDS), ktorá má zastúpenie i na európskej úrovni ako člen EFR (Europeanferrousrecovery) a EuRIC.