MŠ MIKAŠROT s.r.o. - výkup farebných kovov


Spoločnosť MŠ MIKAŠROT s.r.o. vznikla v roku 2001 ako fyzická osoba a v roku 2012 sa pretransformovala na právnickú osobu – spoločnosť s ručením obmedzeným. Naším cieľom je zabezpečiť spoločensky žiadanú činnosť v rámci odpadového hospodárstva dostupnú pre široký okruh obyvateľstva i právnických osôb a podnikateľov s ohľadom na efektívne a ekonomické zhodnotenie kovového odpadu.

Významným spôsobom tak podporujeme systém triedeného zberu, spracovanie a recykláciu kovového odpadu na Slovensku a zároveň prispievame k ochrane životného prostredia.

Od roku 2012 sme aktívnym členom Asociácie nezávislých spracovateľov druhotných surovín(ANSDS), ktorá má zastúpenie i na európskej úrovni ako člen EFR (Europeanferrousrecovery) a EuRIC.