MŠ MIKAŠROT s.r.o. - výkup farebných kovov


Dovoľujeme si upozorniť zákazníkov našej prevádzky na dodržiavanie ochranných opatrení proti šíreniu vírusového ochorenia COVID-19 a to:

- na prevádzku výkupne vstupovať s prekrytím horných dýchacích ciest (respirátor, rúško, šatka, šál)
- používanie dezinfekčných prostriedkov
- maximálny počet zákazníkov na prevádzke je 5 osôb

od 10.1.2022
PREVÁDZKA OTVORENÁ

Pondelok - Piatok 7:30 - 15:30 hod

Sobota 8:00 - 12:00 hod


v prípade väčšieho množstva železného šrotu volajte aj mimo otváracích hodín
0905 515 971

Prosíme Vás v záujme Vášho i nášho zdravia o dodržiavanie prísnych ochranných opatrení,  a obmedzenie komunikácie

Ďakujeme za pochopenie

Spoločnosť MŠ MIKAŠROT s.r.o. vznikla v roku 2001 ako fyzická osoba a v roku 2012 sa pretransformovala na právnickú osobu – spoločnosť s ručením obmedzeným. Naším cieľom je zabezpečiť spoločensky žiadanú činnosť v rámci odpadového hospodárstva dostupnú pre široký okruh obyvateľstva i právnických osôb a podnikateľov s ohľadom na efektívne a ekonomické zhodnotenie kovového odpadu. 

Významným spôsobom tak podporujeme systém triedeného zberu, spracovanie a recykláciu kovového odpadu na Slovensku a zároveň prispievame k ochrane životného prostredia. 

Od roku 2012 sme aktívnym členom Asociácie nezávislých spracovateľov druhotných surovín(ANSDS), ktorá má zastúpenie i na európskej úrovni ako člen EFR (Europeanferrousrecovery) a EuRIC.