ODVOZ


Spoločnosť MŠ MIKAŠROT, s.r.o. zabezpečuje aj odvoz kovového odpadu od pôvodcov alebo držiteľov, ktorými môžu byť ako právnické tak i fyzické osoby. Dohodnúť odvoz je potrebné vopred telefonicky alebo mailom na uvedených kontaktoch. V prípade nadrozmerného kovového odpadu alebo väčšieho množstva zabezpečíme odvoz nákladným vozidlom s hydraulickou rukou.


Pre fyzické osoby zabezpečujeme BEZPLATNE odvoz kovového odpadu z domácností nad 1000 kg !!!


Naše vozidlo VW LT 46 a Peugeot Boxer


Kovový odpad musí byť zbavený nečistôt a uložený na voľne dostupnom mieste