POVOLENIA - CERTIFIKÁTY


Súhlas na prevádzkovanie činnosti vydal:


OÚ OSZP Bratislava pod číslom:
OU-BA-OSZP3-2016/063859-3/CEM/IV
Certifikát o členstve ANSDS:
   


Certifikát ISO 9001 Certifikát ISO 14001
 
Certifikát ISO 45001                                                                                                                             
   


R - OUŽP platnosť do 29.11.2024
OU - rozhodnutie 2017 - 074135 - GIB - IV
OU - rozhodnutie 2019 - 016716 - 3 - CEM - IV do 7.2.2024