DRUHY VYKUPOVANÝCH ODPADOV


Zoznam vykupovaných druhov odpadu zaradených podľa Vyhlášky 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov

 

 

Katalógové číslo

názov

Kategória

02 01 10

odpadové kovy

O

15 01 04

obaly z kovu

O

16 01 17

železné kovy

O

16 01 18

neželezné kovy

O

16 02 14

vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 06-13

O

17 04 01

meď, bronz, mosadz

O

17 04 02

hliník

O

17 04 03

olovo

O

17 04 04

zinok

O

17 04 05

železo a oceľ

O

17 04 06

cín

O

17 04 07

zmiešané kovy

O

17 04 11

káble iné ako uvedené v 17 04 10

O

19 01 02

železné materiály odstránené z popola

O

19 10 01

odpad zo železa a z ocele

O

19 10 02

odpad z neželezných kovov

O

19 12 02

železné kovy

O

19 12 03

neželezné kovy

O

20 01 36

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako 20 01 35

O

20 01 40 01

meď, bronz, mosadz

O

20 01 40 02

hliník

O

20 01 40 03

olovo

O

20 01 40 04

zinok

O

20 01 40 05

železo a oceľ

O

20 01 40 06

cín

O

20 01 40 07

zmiešané kovy

O