VÝKUP KOVOV


Všetky kovové odpady, vykupované na prevádzke, musia byť bez nečistôt, ako sú sklo, plasty, drevo, betón a bez obsahu nebezpečných látok.


V súlade s platnou legislatívou sú jednotlivé druhy kovových odpadov zaraďované podľa Katalógu odpadov.

 

PAPIER A KARTÓN NEVYKUPUJEME !!!

Druhy vykupovaných  odpadov

Železo a oceľ:
KO: 17 04 05 - 02 01 01 - 15 01 04 - 16 01 17 - 19 01 02 - 20 01 40 05
               
FE12 - hrubé železo
upravené nad 4mm hrúbka a do 2m
  FE16 neupravený a nadrozmerný
železný odpad
  FE27 - plechy

     
             
               
Kovové sudy a obaly   Súčiastky vozidiel    Papier a kartón      
             
               
Meď, mosadz, bronz
KO: 17 04 01 - 16 01 18 - 19 12 03 - 20 01 04 01
               
Medený vodič
nový drôt
   Medené drôty, mix
 kusová meď
  Mosadz
 
  Bronz
 
 
             
               
Hliník
KO: 17 04 02 - 20 01 40 02
               
 Hliník kusový - mix   Hliník profil    Plechy - kovolisty    Hliník vodič  
             
               
Nerez, zinok, olovo, cín
KO: 17 04 07 - 17 04 04 - 17 04 03 - 17 04 06 - 20 01 40
               
NerezCrNi   Zinok   Olovo (nie z bateriek)   Cín  
               

 
Elektroodpad z domácností
KO: 20 01 36

sporák, práčka, sušička, umývačka riadu, mikrovlnné rúry, počítače
Chladničky a chladiace zariadenia NEVYKUPUJEME!!!


Pre informáciu o výkupných cenách nás kontaktujte

Pri výkupe kovových odpadov sa prevádzka riadi ustanoveniami §16 Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.